tel. +48 (12) 659-14-42


Instrukcja do bootloadera dla sterownika SU 1.2

Bootloader

Rys. 1. Schemat blokowy połączenia.

Niniejsza instrukcja opisuje stosowanie bootloadera dla sterownika SU 1.2, w którym jednostką centralną jest procesor ATMEGA32.

Opisany bootloader umożliwia programowanie procesora ATMEGA32 w sterowniku SU 1.2, za pomocą interefejsu szeregowego RS-232.

Za pomocą dowolnego programu terminalowego (np. Tera Term) i złącza RS-232 można przesłać plik programu w postaci *.bin do sterownika. W ten sposób program bootloader-a umożliwia aktualizację oprogramowania w sterowniku, bez konieczności jego demontażu.

Za pomocą złącza ISP lub JTAG należy zaprogramować procesor programem bootloader-a (plik bootloader12.hex) oraz odpowiednio ustawić bity konfiguracyjne:

Program bootloader-a programuje pamięć programu aplikacji procesora ATmega32 od adresu $0000 do adresu $3EFF (32256 bajtów). Pozostałą część pamięci programu (od adresu $3F00 do adresu $3FFF – 512 bajtów) zajmuje program bootloader-a. Aby zapewnić komunikację sterownika z komputerem, należy połączyć porty RS-232 obu urządzeń za pomocą kabla 3-żyłowego. Wszystkie komunikaty bootloader-a wyświetlane są w programie terminalowym na monitorze komputera.

Parametry interfejsu RS-232, jakie należy ustawić w programie terminalowym na komputerze PC (np. Tera Term):

Wejście w tryb programowania sterownika za pomocą programu bootloader-a następuje poprzez przytrzymanie wciśniętych jednocześnie dwóch klawiszy sterownika ESC i OK oraz wykonanie jednej z następujących czynności:

Szczegółowa instrukcja obsługi programu bootloader-a:Skompilowany program bootloader-a: bootloader_12.zip (1kB),

Początek ..
ikona-google
ikona-youtubee