tel. +48 (12) 659-14-42


Układ sterowania i kontroli stanowiska do badania tarcia (tzw. trybometr, tribometr - z wykorzystaniem silnika serwo i czujników).

Moduł liniowy, silnik serwo

Foto. 1. Widok modułu liniowego.


Na potrzeby dydaktyczne został opracowany system sterowania i kontroli stanowiska do badania tarcia tzw. trybometr. Cecha wyróżniającą stanowisko jest posuwisto-zwrotny tryb pracy części odpowiedzialnej za wywołanie efektu tarcia.


Stanowisko do trybometrii

Rys. 1. Schemat stanowiska do trybometrii (tribometrii).


W skład stanowiska wchodzi:

Serwonapęd, silnik serwo

Foto. 2. Widok serwonapędu.
Karta pomiarowa, czujnik, przetwornik

Foto. 3. Karta pomiarowa.


Całym układem steruje program na komputer PC, który dodatkowo dokonuje archiwizacji danych. Dane zapisywane są do pliku w formacie EXCEL-a (plik z rozszerzeniem *.xls), co ułatwia dalszą obróbkę i analizę otrzymanych danych. Program sterujący został napisany w języku VB.NET.


Program do kontroli i sterowania

Foto. 4. Widok programu sterującego.


Użytkownik zadaje w programie sterującym parametry badania takie jak prędkość oraz długość drogi. Dane pomiarowe zbierane są poprzez kartę Advantech i przesyłane do aplikacji, gdzie następuje ich wizualizacja oraz archiwizacja z zadaną częstotliwością. Natomiast karta Advantech komunikuje się z programem sterującym za pomocą złącza USB i wymienia dane z kartą pomiarową dzięki kontrolce ActiveX. Komunikacja pomiędzy serwonapędem Kinco a komputerem odbywa się z wykorzystaniem standardu RS232. Komendy wydawane są zgodnie z wewnętrznym protokołem komunikacyjnym serwonapędu.

Zakres prac obejmował:


Zobacz nasze pozostałe wdrożenia z zakresu automatyki przemysłowej:

Początek ..
ikona-google
ikona-youtubee