tel. +48 (12) 659-14-42


System sterowania wózkami mieszalnika farb i lakierów wykorzystujący sterownik PLC.

System sterowania, program sterownika PLC

Rys. 1. Program sterownika PLC systemu sterowania wózkami mieszalnika farb i lakierów.


Celem projektu było zaprojektowanie sterowania dla wózków z farbą i różnymi rodzajami rozcieńczalników. Wózki stanowiły system mobilnych mieszalników do farb i lakierów. Wózek posiada napęd który umożliwia mu wjeżdżanie i wyjeżdżanie z komory grzejącej lub chłodzącej oraz napęd umożliwiający kręcenie wózka wokół własnej osi w pionie. Istotnymi parametrami w procesie grzania oraz chłodzenia są czas oraz prędkość. Parametry te w zależności od materiału jaki zawiera wózek muszą być zmieniane.

Elementy systemu:

Dzięki zamontowaniu panelu z przyciskami na pulpicie szafy sterowniczej operator ma łatwy dostęp do edycji parametrów pracy. W razie wystąpienia sytuacji awaryjnej, wyświetlany jest odpowiedni komunikat na panelu LCD. Prędkość obrotowa silników regulowana jest za pomocą potencjometrów, natomiast sterowanie silnikami odbywa się za pomocą wejść cyfrowych falownika.

Zakres prac obejmował:

Szafka sterownicza, sterownik PLC

Foto. 1. Widok szafki systemu sterowania wózkami mieszalnika farb.
Zobacz nasze pozostałe wdrożenia z zakresu automatyki przemysłowej:

Początek ..
ikona-google
ikona-youtubee