tel. +48 (12) 659-14-42

Przykładowy program w ARDUINO w języku C dla sterownika SU 1.5:

Poniżej prezentuję kody źródłowe przykładowego programu dla sterownika SU 1.5. Program został napisany w języku C, w ARDUINO.

Przykładowy program prezentuje jak wstawiać kod w języku C w ARDUINO. Zadaniem programu jest wyświetlenie napisu na wyświetlaczu LCD.

W kod w języka C, z zasobów ARDUINO, została wpleciona funkcja opóźniająca Delay().


#include "global.h"

unsigned char const napis1[] PROGMEM=  {  "Sterownik SU 1.50"};
unsigned char const napis2[] PROGMEM=  {  " firmy E-TRONIX 0"};

void setup() 
{
 // put your setup code here, to run once:
 pinMode(A5, OUTPUT); //buzer, 29 LUB A5
 pinMode(A7,INPUT); //WEJSCIE OK
}

void loop() 
{
 // put your main code here, to run repeatedly:
 DDRB=0xff;   //magistrala danych jako wyjscie
 sbi(DDRD,4);  //aktywacja pinu wyswietlacza
 sbi(DDRC,6);  //aktywacja pinu ING1 odczytu wejsc cyfrowych
 sbi(DDRC,7);  //aktywacja pinu do sterowania wyjsc cyfrowych
 sbi(DDRA,4);  //aktywacja pinu /OE wyjsc cyfrowych
 sbi(PORTC,6);  //stan wysoki na ING1
 sbi(PORTC,7);  //stan wysoki na OUTG1
 cbi(PORTA,4);  //stan niski na /OE (sterowanie wyjsc cyfrowych mozliwe)
 sbi(PORTD,4);  //stan wysoki na DISPLAY
  

 LCD_init();
 LCD_clear();

 LCD_TXT(napis1);
 LCD_xy(1,2);
 LCD_putchar('a');
 LCD_TXT(napis2);
 while(1)
 {
	if (digitalRead (A7)==LOW) digitalWrite(A5, LOW);
  else digitalWrite(A5, HIGH);  
 }
}

/*
*************************************************
* Procedura zapisująca dane w wyświetlaczu LCD. *
*************************************************
*/
void LCD_clock(u08 data, u08 rs)
{
 
 MAGIST_DATA=((data&0x0f)<<4);
 
 if (rs==1)            // linia RS wyświetlacza
  sbi(MAGIST_DATA,LCD_RS);    // ustaw linię RS wyświetlacza
  else cbi(MAGIST_DATA,LCD_RS);
 
 cbi(PORTB,1);
 sbi(DDRD,4);  
 
 sbi(MAGIST_DATA,LCD_EN);      // ustaw linię EN wyświetlacza
 
 delay(1);
 cbi(PORTD,4);           // i wysłanie danych na szynę
 sbi(PORTD,4);
 
 delay(1);
 cbi(MAGIST_DATA,LCD_EN);      // skasuj linię EN wyświetlacza
 
 delay(1);
 cbi(PORTD,4);
 sbi(PORTD,4);
 
 delay(1);
 cbi(MAGIST_DATA,LCD_RS);      // skasuj liniŕ RS wyświetlacza
}

/*
*************************************************
* Wysyłanie danych lub komend do wyświetlacza. *
*************************************************
*/
void LCD_send(u08 data, u08 rs)
{
 LCD_clock(data >> 4 , rs); // bardziej znacząca część
 LCD_clock(data & 0x0F, rs);  // mniej znacząca część
}

/*
*************************************************
* Procedura wysyłająca komendy do wyświetlacza. *
*************************************************
*/
void LCD_send_0(u08 ch)
{
 LCD_send(ch, 0);
}
 
/*
*************************************************
* Procedura wysyłająca dane do wyświetlacza LCD.*
*************************************************
*/
void LCD_send_1(u08 ch)
{
 LCD_send(ch, 1);
}

/*
*************************************************
* Procedura czyszcząca wyświetlacz LCD.     *
*************************************************
*/
void LCD_clear(void)
{
 LCD_send_0(0x01); // wyczyść LCD
 delay(100);
}

/*
*************************************************
* Procedura inicjująca wyświetlacz LCD.     *
*************************************************
*/
void LCD_init(void)
{
 register unsigned char i;
 

 delay(1600);
 for(i=0;i<3;i++)
 {
  LCD_clock(0x03, 0); //reset LCD
  delay(40);
 }
 LCD_clock(0x02,0);  //operacje 4-bitowe
 LCD_send_0(0x2C);  
 LCD_send_0(0x08); //wylacz lcd, wylacz kursor, wlacz mruganie kursora
 LCD_clear();   //skasuj lcd, kursor do pozycji home
 LCD_send_0(0x06);   //przesuwaj kursor w prawo w trakcie wyswietlania
 LCD_send_0(0x0C);   //wlacz lcd i wyłącz kursor
}

/*
*************************************************
* Procedura wyświetlająca znak na wyświelaczu  *
* LCD.                     *
*************************************************
*/
void LCD_putchar(char ch)
{
 
 LCD_send_1(ch);
 
}

 /*
*************************************************
* Procedura wyświetlająca napis umieszczony   *
* w pamięci programu.              *
*************************************************
*/
void LCD_TXT(unsigned char tablica[])
{
unsigned char x;
 x=0;
 for (x=0; pgm_read_byte(&tablica[x])!='0'; x++)
  {
   LCD_putchar(pgm_read_byte(&tablica[x]));
  }
 
}

/*
*************************************************
* Procedura umieszczająca kursor wyświetlacza  *
* na odpowiednich współrzędnych.        *
*************************************************
*/
void LCD_xy(u08 x, u08 y)
{
 switch(y)
 {
  case 1: y=0x00; break; // adres 1 znaku 1 wiersza
  case 2: y=0x40; break; // adres 1 znaku 2 wiersza
 }
 LCD_send_0(0x80+y+x-1);  // ustaw adres RAM
}


Sterownik SU

Foto. 1. Efekt działania programu.

Początek ..
ikona-google
ikona-youtubee