tel. +48 (12) 659-14-42


Różnice pomiędzy mikrokontrolerem a mikroprocesorem.

Schemat blokowy sterownika SU 1.2

Rys. 1. Schemat blokowy mikrokontrolera 8051.


Termin mikrokontroler oznacza układ scalony z wyspecjalizowanym mikroprocesorem, spełniający dwa podstawowe kryteria:

Standardowy mikroprocesor składa się z jednostki centralnej i szczątkowej pamięci danych w postacji zbioru rejestrów. Większość mikroprocesorów zawiera również generator zegara. Mikroprocesory nie mają natomiast wbudowanej pamięci programu i układów wejścia/wyjścia ani układów peryferyjnych.

Mikrokontroler może być zatem uważany w pierwszym przybliżeniu za mikroprocesor z wbudowanymi dodatkowo ukladami pamięci i ukladami do komunikacji z otoczeniem. Ważna różnica dotyczy ponadto zbioru operacji realizowanych przez CPU, nazywanego listą instrukcji. W przypadku mikroprocesorów lista instrukcji jest zaprojektowana pod kątem ułatwienia obliczeń numerycznych i transmisji danych, natomiast mikrokontrolery mają rozbudowane grupy instrukcji do obsługi urządzeń peryferyjnych.

W sterowniku SU 1.2 oraz sterowniku SU 1.5 zastosowano 8-bitowe mikrokontrolery RISC firmy ATMEL.

Początek ..
ikona-google
ikona-youtubee